Menu

Chi cục thuế quận Thanh Xuân

Mô tả chi tiết

1. Họ và tên, chức danh lãnh đạo của Chi cục thuế Thanh Xuân.

Chi cục trưởng: Ông NguyễnTrường Giang

Chi Cục phó: Ông Vũ Văn Thịnh

Chi cục phó: Ông Lê Trung Dũng

2. Chức năng của chi cục.

Chi cục Thuế quận Thanh Xuân, trực thuộc chi cục Thành phố Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1174 TC/QĐ /TCCB ngày 21/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chi cục Thuê quận Thanh Xuân được thành lập có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật kể tử ngày 01/01/1997.

3. Địa chỉ, số điện thoại, email của đơn vị.

Điện thoại: 043.5572287 – 043.5572272

Email: ccttxuan.han@gdt.gov.vn

Tổng lượt xem 57

Danh mục: Trụ sở.

Tương tự

Đánh giá của bạn

Cho điểm bằng cách nhấn vào ngôi sao :

Vui lòng nhập mã kiểm tra *

Đăng hình

Đăng hình ảnh cho đánh giá của bạn.

Than phiền?

Gởi cho bạn

Gởi yêu cầu

Yêu cầu

Bạn muốn than phiền về vấn đề gì?

Về chúng tôi

Topo.vn Là không gian topo địa chỉ, các điểm vui chơi giải trí thư giãn do các thành viên chia sẻ và cập nhật hàng ngày.