Menu

Nhà hàng Saigon Steak 123

Mô tả chi tiết

We welcome diners to a modern, relaxing dining experience, with knowledgeable servers offering the finest fresh, chicken, lamb and seafood expertly prepared. The staff takes pride in serving the finest, freshest and most luxurious products available. Although Saigon Steak 123 is a new addition, we are by no means new to the world of cuisine to bring you with an unparalleled experience.

Founded in 2014 in Ho Chi Minh City, by TNV Space Entertainment Co., Ltd, the restaurant called Saigon Steak 123, began with one family’s passion for great steak done right.

Tales of Saigon Steak 123 restaurant was begun !

Tổng lượt xem 117

Danh mục: Ẩm thực.

Tương tự

Đánh giá của bạn

Cho điểm bằng cách nhấn vào ngôi sao :

Vui lòng nhập mã kiểm tra *

Đăng hình

Đăng hình ảnh cho đánh giá của bạn.

Than phiền?

Gởi cho bạn

Gởi yêu cầu

Yêu cầu

Bạn muốn than phiền về vấn đề gì?

Về chúng tôi

Topo.vn Là không gian topo địa chỉ, các điểm vui chơi giải trí thư giãn do các thành viên chia sẻ và cập nhật hàng ngày.