Nội dung chi tiết

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Môi Trường Việt trong những năm qua đã thực hiện rất nhiều dự án về xây dựng nhà, xử lý nước thải, xử lý nước cấp, tư vấn môi trường cho các công ty và các khu công nghiệp trên địa bàn Tp.HCM và các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu...Các lĩnh vực hoạt động của Công ty Môi Trường Việt:

- XỬ LÝ NƯỚC THẢI, NƯỚC CẤP, KHÍ THẢI

+ Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải.

+ Cải tạo, nâng cấp, bảo trì hệ thống xử lý nước thải, nước cấp, khí thải.

+ Tư vấn thiết kế, khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải miễn phí.

- TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC)

+ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

+ Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

+ Lập đề án bảo vệ môi trường (Đơn giản/Chi tiết)

+ Lập báo cáo hoàn thành + Lập báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại

+ Giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm.

+ Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại/ Lập báo cáo lần đầu

+ Lập hồ sơ nghiệm thu công trình xử lý nước thải, khí thải

+ Lập hồ sơ biện pháp /Kế hoạch phòng ứng phó sự cố hóa chất + Lập hồ sơ iso + Lập hồ sơ đo kiểm môi trường lao động.

+ Dạy huấn luyện lao động và cấp bằng cho các nhóm I,II,III.

- KINH DOANH DỊCH VỤ (HÓA CHẤT-THIẾT BỊ-VI SINH-CTNH)

+ Đại lý cung cấp vi sinh và Mua bán hóa chất, thiết bị môi trường.

+ Thu gom vận chuyển chất thải nguy hại và công nghiệp.

+ Đại lý cung cấp máy lọc nước và thiết bị lọc nước gia đình và công nghiệp.

- XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

+ Xây dựng các công trình phục vụ dân sinh : nhà ở, khách sạn, resort, cơ quan, trường học… Các công trình công ích (đường sắt, đường bộ)

+ Hợp tác hoàn thiện, sửa chữa, tháo dỡ công trình xây dựng

Địa chỉ
Liên hệ

Danh mục
mood_bad
  • Chưa có thông tin.
  • chat
    Thêm đánh giá