menu
Bạn có chắc mình biết được đây là cờ của nước nào trên thế giới không?
Hãy thử làm bài trắc nghiệm này xem nhé, bạn biết dưới đây là cờ của nước nào trên thế giới không nhé?

Trong 2 lá cờ dưới đây đâu là cờ của Jamaica

Cờ nào là cờ của Trung Quốc

Đâu là cờ của Somali?

Đâu là cờ Pakistan

Bạn có chắc mình biết được đây là cờ của nước nào trên thế giới không?

PHẢN ỨNG CỦA BẠN?


Bạn cũng có thể thích

Bình luận

https://topo.vn/assets/images/user-avatar-s.jpg
Hãy là người bình luận đầu tiên!

Cuộc trò chuyện trên Facebook